Filmski susreti

Jednaki

jednaki

Omnibus – koji kroz pojedinačne sudbine dečaka i devojčica koji su rođeni, odrastaju i sazrevaju u teškim životnim i društvenim okolnostima

Enklava

enklava

Srbi koji su ostali na Kosovu i Metohiji posle 1999. godine žive u enklavama, izolovanim zajednicama na veoma težak način.

Travelator

travelator

Slovenac, zagriženi igrač video igrica, radi za kriminalne grupe i od toga se izdržava budući da je ratni izbeglica sa samohranom majkom.

Talog

talog

Andrija Milošev, penzionisani limar i njegova žena Kata, Mađarica iz Banata, obeležavaju pedesetogodišnjicu braka dok razne vojske prolaze kroz njihovu kuću.

Isceljenje

isceljenje

Tihovanje pravoslavnog monaha narušava iznenadna poseta. Videvši da je prošlost došla po njega, on shvata da od zaborava bola koji mu je nanet u ratu

Panama

panama

Jovan se viđa sa devojkom Majom koja mu deluje naivno i neiskusno. Vremenom njeno ponašanje počinje da ga intrigira