Loading Događaji

« Svi Događaji

  • This event has passed.

Edmund Kin

16.01.2017 u 20:00

Događaj Navigation

edmund kin

Iz pera Hadija Kurića, u režiji Irfana Mensura, nastala je predstava u kojoj je glavni junak veliki glumac i zavodnik, Edmund Kin. O ovoj zanimljivoj istorijskoj ličnosti pisao je i Dima Otac, kao i Pol Sartr. No, Hadi Kurić se u svojoj drami prvenstveno fokusirao na motiv pobune, a ne na ljubavni zaplet. Jer nema ni prave ljubavne priče ni dobrog dramskog zapleta bez nečije pobune. Uzbudljiva, inspirativna i divna priča o glumcima, u kojoj se Kin, romantik, ekscentrik, narkoman, alkoholičar, junak, bori za sve one ideale i vrednosti koje se i danas zaboravljaju i zapostavljaju.

PR­VO iz­vo­đe­nje dra­me „Ed­mund Kin” po­sti­glo je sja­jan uspeh na pre­mi­je­ri u Na­rod­nom po­zo­ri­štu u Ni­šu. Uloga slav­nog en­gle­skog glum­ca ko­me se „ve­ru­je da je kralj, kad kra­lja igra, i ri­bar, kad ribara igra”, ali ko­ji osta­je izvan dru­štve­nih nor­mi, po­ve­re­na je De­ja­nu Cicmiloviću. U ovom do­mi­šlja­tom pri­ka­zu ve­či­te ne­stal­ne glum­če­ve sud­bi­ne za­i­gra­li su i Alek­san­dar Ma­rin­ko­vić, Sa­nja Kr­sto­vić, Milena Jakšić, Sne­ža­na Pe­tro­vić i Alek­san­dar Miha­i­lo­vić.

Detalji

Datum:
16.01.2017
Time:
20:00
Događaj Category:
Događaj Tags:

Mjesto

Narodno pozorište u Nišu
Sinđelićev trg bb
Niš, Srbija
Web sajt
http://www.skituljko.info/item/narodno-pozoriste-u-nisu/